Applikationer

Bra belysning är en lönsam investering. Belysningen står i många fall för en stor del av energiförbrukningen, oavsett om det handlar om industrilokaler, butiker, idrottsanläggningar eller andra offentliga lokaler. Vi har professionella lösningar till många olika applikationer.

Industri

Belysningen i industrimiljö har en viktig funktion och en tydlig koppling till säkerhet och kvalitet. En belysningsanläggning skall på bästa sätt bidra till bra synprestationer och ge hög fysiologiskt stöd för vakenhet och koncentration, för att därmed bidra till en säkrare arbetsplats. Belysningskvaliteten skall framhäva materialets naturliga struktur och färg för att möjliggöra ett maximalt kvalitativt arbete samt felfri slutprodukt. Energieffektiv teknik är ett självklart val för oss.

Mastbelysning

Prismalence armaturer med sitt unika linssystem och flertalet linsvarianter skapar förutsättning att belysa stora ytor med låga effekter. Vi har flera exempel på hur effektiv och energieffektiv våra armaturer är i kombination med mastmontage i varierande höjd.

Infrastruktur

Bra belysning är en förutsättning för en trygg och säker miljö att vistas i. På gator och vägar skall fordonstrafikanter och oskyddade trafikanter kunna uppmärksamma varandra på en betryggande sätt. På en bangård skall lokförarna kunna se fasta föremål tydligt samtidigt som rörelser skall uppfattas i ett tidigt skede. Varningsfärger och texter skall tydligt kunna utläsas. För att uppfylla bl.a. dessa villkor krävs ljus som innehåller alla färger i spektrat. Prismalence ger inget avkall på högt ljusutbyte och bra visibilitet.

Ljussättning

Ljussättning av byggnader, monument eller objekt görs för att framhäva, utsmycka eller förändra. Grundtanken med belysningen är den viktigaste att fastställa innan ett projekt påbörjas. Vi hjälper er att forma en trivsam belysning som både är energieffektiv och skapar ett önskat resultat.

Idrottsanläggningar

För att skapa en idrottsanläggning med bra upplevelse, hög visibilitet och en låg energinivå, krävs en ljusalstrare av högsta kvalitet. Med en belysningsanläggning med hög färgåtergivningsfaktor och ett högt ljusutbyte med neutralvitt ljus, kan energinivåerna sänkas vid jämförelse med tidigare teknik. Prismalence belyser skidanläggningar, fotbollsplaner, skidspår, skjutbanor, hockeyhallar, idrottshallar

 

Publika områden

Belysning i park och torgmiljö skall vara trivsam och tilltalande, skapa atmosfär och trygghet. Vistelse i parker och allmänna platser skall kunna ske på ett tryggt och säkert sätt. Det tillförda ljuset skall ge god synbarhet och ansiktsigenkänning på mötande personer, för att ge en tydlig bild av vad och vem man möter. Ljusnivåerna behöver inte vara höga men färgåtergivningen i belysningen skall vara mycket god.