Fakta

På Prismalence utgår vi från hur vi människor uppfattar ljus, för att optimera belysningen för alla miljöer där vi vistas. På dessa sidor berättar vi mer om ljus och hur det fungerar.

Energi.

Den vanligaste metoden att beräkna ljus är att mäta dess effekt vid en punkt i ljusets färgspektra som består av mestadels gult ljus. Denna metod bygger på ambitionen att hitta det optimala ljuset för ett öga som försöker se bra i dagsljus. Idag vet vi bättre. För att skapa en bra belysning måste den anpassas efter hur ögat fungerar när det är kvällsljus. Det handlar om att få ögat att uppfatta ett färgspektrum som liknar solens, även när det är mörkt.

På Prismalence har vi solen som förebild och använder produkter som ger ett vitt ljus med hög färgåtergivning. Det gör att vi, med samma effekt som gäller enligt lagens riktlinjer, kan skapa ett ljus med bättre kvalitet.

Ekologi.

Energi och miljö är starkt sammankopplade. Hur vi förbrukar energi har stor betydelse för vår gemensamma miljö. Det betyder att vi också har ett gemensamt ansvar att tänka på hur vi använder oss av energi. Hur mycket vi belastar miljön med vår belysning beror på flera faktorer, bland annat hur effektiv belysningsanläggningen är, hur mycket material som gått åt vid tillverkningen, vilken livslängd anläggningar har, samt hur den kan underhållas på ett effektivt sätt. På Prismalence tar vi vårt ansvar genom att erbjuda produkter som sparar både pengar och energi. Vårt slutna system ger minimalt med ströljus och ger höga energibesparingar även mot system som använder samma ljuskälla. Med samma effekt erbjuder vi högre kvalitet på ljuset vilket innebär att det krävs mindre energi för att skapa en bra arbetsmiljö.

Bilden här nedan visar hur den jämngrå ramen ser olika mörk ut beroende av bakgrunden. Att överbelysa ett område får områden runtomkring att verka mörkare. Sträva alltid att belysa rätt och tänk – Energi. Det är den vi måste spara på.

m_rkt_och_ljust_m.jpg

Ekonomi.

Rätt belysning är en viktig investering. Det handlar inte bara om hänsyn till miljö och arbetsmiljö utan självklart även om pengar. Vi vill hjälpa dig att hitta den belysning som på bästa sätt motsvarar dina behov. För att få en så riktig kostnadsbild som möjligt hjälper vi dig att göra en så kallad LCC Kalkyl. Kalkylen räknar ut kostnaden för anläggningen under hela dess livstid. I den tas hänsyn till total energiåtgång, serviceintervall, inköp, montage och övriga kostnader. På Prismalence räknar vi med att våra anläggningar betalar av sig på omkring tre år, beroende på utformning. Därefter kommer ni att kunna räkna in en besparing på minst 50 procent jämfört med tidigare belysning.

Ljus och upplevelse.

Ljus och belysning handlar om hur ögat och hjärnan uppfattar en belyst yta. Det ljus som reflekteras från ytan är det vi uppfattar som ljus.

Bilden ovanför är ett tydligt exempel på vikten av ett bra ljus med högt färgåtergivningsindex. Området på högra sidan av ån är belyst med högtrycksnatrium och den vänstra sidan sitter 35W Cobra armatur med keramisk metallhalogen. Högtrycksnatrium har färgtemperatur 2200K och ett Ra index på ca 20. Keramisk metallhalogen som vi bl.a. använder i våra armaturer har en färgtemperatur på 4200K och ett Ra index över 90.

Bildexemplet är hämtat från Hofors.

På efterföljande sidor förklarar vi vikten av bra belysning och skillnaden på vitt ljus med hög färgåtergivning och gult ljus med sämre färgåtergivning.

Ögats känslighet.

Vad vi kallar ljus i dagligt tal är energi som färdas som elektromagnetisk strålning och där vi kan med ögat uppfatta våglängder mellan ca 400 nanometer till 700 nanometer. Ögat uppfattar dock olika vågländer olika bra vilket visas på bilden med viktade kurvor.

scotopic_photopic_m

Det är två kurvor för att ögats känslighet skiljer sig märkbart mellan nattljusförhållanden (skotopisk – blå kurva) och dagsljusförhållanden (fotopisk – röd kurva). På dagen ser vi mer färgnyanser (miljontals) men är mindre ljuskänsliga (kurvan är lägre) och vi är som mest känsliga för våglängden 555 nm vilket är typiskt för solljus. På natten är vi nästan tre ggr så ljuskänsliga men vi ser kanske bara hundratusentals färgnyanser. Då är vi mest känsliga för 507nm – typiskt för månljus.

Ögats känslighet har dock mer än två lägen, i verkligheten så anpassar sig ögat till de rådande ljusförhållandena kontinuerligt och rör sig steglöst mellan full Fotopisk adaption i starkt dagsljus och full skotopisk adaption i svagt månljus. Det här spannet är Mesopiskt seende. Mesopiskt seende är en interaktion mellan tappar, stavar och iris som påverkas av bl.a. ålder och kost, men även andra faktorer. Det går därför inte att exakt fastställa ett värde för Mesopiskt seende eller att ange en ljuskällas effektivitet i relation till det Mesopiska seendet.

mesopic_m

Ljuskällors effektivitet anges i relation till det Fotopiska seendet, som har ett fastställt värde. Dock betyder det att ljuskällors effektivitet mäts efter hur bra ögat mottager ljuset från dem mitt på dagen i starkt solljus. Även luxmätare är inställda på att mäta energi i enlighet med den viktade kurva som ögat följer mitt på en solig dag.