Prismalence har utökats med ett dotterföretag i Singapore, Prismalence Asia, som fokuserar på våra asiatiska kunder. Med en strategisk placering i Singapore så når vi en stor del av Asien inom resonabel tid. Prismalence Asia:s säljare är Edwin Hu och Desmond Chua som har arbetat på vår återförsäljare sedan många år, Memsco Asia, tidigare och när Memsco ändrade affärsupplägg så var vi glada att få så erfarna personer till vårt team.